เร็วๆ นี้คุณจะได้ชมนกกว่า 400 ชนิดที่สวนนกแห่งใหม่ของสิงคโปร์

สวรรค์ของนก หากคุณรู้สึกเศร้าใจกับข่าวการปิดสวนนกจูร่งอันเป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ในปีหน้า คุณอาจดีใจที่ได้ทราบว่าการเปลี่ยนทดแทนดูเหมือนว่าจะเริ่มดำเนินการในอีกไม่ช้า เมื่อวานนี้ Mandai Wildlife Group ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสวนนกจูร่งในปัจจุบัน ประกาศว่า Bird Paradise แห่งใหม่ในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Mandai จะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2023 เขตสงวนขนาด 17 เฮกตาร์นี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นสวนสัตว์ป่าแห่งใหม่หลายแห่งภายในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ามันไดที่จะเปิดให้สาธารณชนเข้าชม โดยมีนกกว่า 3,500...