Elden Ring Ending ยอดนิยมพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้เล่นกระหาย Ranni

ชุดเควสของ Ranni มีความซับซ้อน แต่หัวใจต้องการสิ่งที่ต้องการ Elden Ringเกมเล่นตามบทบาทขนาดมหึมาของ FromSoftware มีฉากจบที่แตกต่างกันหกแบบ โดยทั้งหมดนี้มีสัดส่วนของความลึกลับในแบบของตัวเอง ตัวอย่างเช่น ตอนจบของ Age of Fracture ต้องการเพียงคุณเอาชนะเกมเท่านั้น ในขณะที่ตอนจบอื่น ๆ เช่น Age of Duskborn หรือ...