TikTok เต็มไปด้วยโฆษณาลับๆ ลับๆ

ผู้มีอิทธิพลควรเปิดเผยโฆษณาของพวกเขา แต่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาไม่เปิดเผย ในฤดูใบไม้ผลิปี 2020 บัญชี TikTok ขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหลายบัญชีได้โพสต์วิดีโอที่พวกเขาแกล้งเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว พวกเขาทั้งหมดใช้ของเล่นจากร้าน Joker Prank Shop ของ Basic Fun! และวิดีโอทั้งหมดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาซื้อสินค้าที่ Walmart ในพื้นที่ของตน โพสต์ดูเหมือนโฆษณา แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ระบุว่าผู้สร้างของพวกเขาได้รับเงินเพื่อส่งเสริมของเล่นให้กับผู้ชมที่อ่อนแอโดยเฉพาะ: เด็ก ๆ ผู้สร้างหลายคนเองก็เป็นเด็ก...